Slávnostné vyradenie absolventov učebných odborov v školskom roku 2023/2024

Katarína Rudincová Novinky

 

Ako pekne sme sa rozlúčili s maturantmi, tak 26. 06. 2024 sme sa lúčili so žiakmi učebných odborov

mechanik špecialista automobilovej výroby,

strojný mechanik,

technicko-administratívny pracovník,

poľnohospodárska výroba.

 

Program moderovala Mgr. Zdenka Ballayová, zástupkyňa pre praktické vyučovanie, ktorá všetkých prítomných privítala. Po zaznení hymny a po príhovoroch, si absolventi pozreli krátke video, v ktorom si zaspomínali na tri krásne roky študentského života na našej škole.

Potom prevzali absolventi  od triednych učiteľov a zástupkyne pre praktické vyučovanie vytúžené vysvedčenia, výučné listy a tí najlepší aj certifikáty, osvedčenia, tiež vecné odmeny z rúk  zástupcov partnerskej spoločnosti Kia a zástupkyne SOPK.

Na záver Mgr. Zdenka Ballayová ocenila snahu všetkých absolventov a v mene vedenia školy im zaželala úspešné zaradenie sa do pracovného života a tým, ktorí pokračujú v nadstavbovom štúdiu, zaželala úspešné ukončenie štúdia maturitnou skúškou.

Rozlúčku s absolventmi učebných odborov ukončila študentská hymna Gaudeamus….