Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 28. 06. 2024  aj na našej škole zaznel poslednýkrát v tomto školskom roku zvonček, ktorý symbolicky urobil bodku za naším tohtoročným snažením. Ukončil sa školský rok 2023/2024. Na necelé dva mesiace sa zatvoria školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený oddych.

Koniec tohto školského roka sa konal podľa harmonogramu v telocvični. Na úvod zaznela hymna. Zástupca školy pre teoretické vyučovanie PaedDr. Marko Vojsovič privítal zástupkyňu pre praktické vyučovanie Mgr. Zdenku Ballayovú, Mgr. Pavla Koptáka, zástupcu pre ekonomický úsek, pedagogických pracovníkov, žiakov školy, zástupkyňu zamestnávateľskej spoločnosti Schaeffler Kysuce, ktorú požiadal o slávnostný príhovor.

Potom poďakoval žiakom za dosiahnuté úspechy a študijné výsledky počas školského roka, všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, tiež priateľom školy za vzájomnú spoluprácu, snahu, oddanosť a nasadenie a zaželal všetkým príjemný oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. Ako každý rok i tento boli najlepší žiaci odmenení peknými cenami. Po zaznení študentskej hymny Gaudeamus…. sa žiaci presunuli do tried, kde z rúk triednych učiteľov prevzali tak dlho očakávané vysvedčenie.