Školská súťaž v písaní na PC – odpis na rýchlosť

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 14. 06. 2024 sa uskutočnila školská súťaž v odpise textu na rýchlosť, kde si žiačky overili rýchlosť a pohotovosť svojich prstov.

Súťažili 4 žiačky prvého ročníka učebného odboru technicko-administratívny pracovník.

Po otvorení súťaže a úvodných pokynoch žiaci odpisovali 10 minút náročný   text prostredníctvom

  počítačového programu  All Ten Fingers.

 

Súťaž prebiehala na našej škole v odbornej učebni č. 228   za prítomnosti učiteľky Ing. Kataríny Rudincovej, ktorá žiačky na súťaž pripravovala. Dosiahli veľmi pekné výsledky.

 

Vyhodnotenie súťaže:

Výhercom srdečne blahoželáme!