Propagácia spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA, s. r. o.

Katarína Rudincová Novinky

 

GLOVIS Slovakia, s. r. o.  dňa 25. 10. 2023 predstavila v učebni MŠAV na odbornom výcviku svoju spoločnosť,  zameranie, miesto prevádzky, počet a profilácia zamestnancov.
Priblížili žiakom odboru mechanik nastavovač a TAP možnosť práce u nich, opísali proces výberového konania a spomenuli aj benefity, ktoré spoločnosť ponúka svojim zamestnancom.
Na konci prezentácie mali žiaci priestor na otázky, čo všetko ich zaujímalo. 
PhDr. Janka Poláčková Moravcová