Projekt ERASMUS + na našej škole

Pavol Pavlus Novinky

názov projektu: „Zlepšenie teoretických vedomostí a praktických zručností študentov v odbornom vzdelávaní“

KA122 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Na našej škole aktuálne prebieha okrem iných projektov aj projekt ERASMUS +. Žiaci odborov autotronik, mechatronik a mechanik nastavovač už stihli absolvovať výberové konanie (kritéria: prospech a úroveň anglického jazyka) a v mesiaci október či apríl absolvujú 3-týždňový zahraničný pobyt vo švédskom meste Malmӧ. Žiaci získajú Certifikát o absolvovaní  praxe vo firme v zahraničí, dokument Europass mobilita a ďalšie neoceniteľné skúseností. Aktuálne vrcholí prípravná fáza projektu. Koordinátorka daného projektu na našej škole Ing. Tatiana Buková spolu s kolegyňou Mgr. Lenkou Klučkovou v dňoch 20.09.- 23.09. 2022 navštívili mesto Malmӧ a osobne sa informovali o potrebných záležitostiach, ktoré sprostredkovali žiakom. O tomto projekte, ako aj o iných, sa môžete dozvedieť viac po kliknutí na odkaz O škole – projekty na hornej lište hlavnej  webstránky.

                     

   Mgr. Edita Kormanová