Prednášky na tému: Ľudské práva a extrémizmus

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 23.03. 2023 sa konali preventívne prednášky s besedou pod názvom Ľudské práva a extrémizmus, ktorú viedli lektori zo Slovenského národného strediska ľudských práv Bratislava, Mgr. Tomáš Foldes a Mgr. Michal Horváth. Na prednáške sa zúčastnili triedy III.B, III.C, III.D a II.E.
Ďakujeme za spoluprácu.
Mgr. Jana Mácová a Mgr. Edita Kormanová