Poďakovanie

Adriana Nováková Novinky

Veľké poďakovanie patrí Nadacii KIA SLovakia, ktorá podporila grantom vybavenie učebne mechatroniky na praktickom vyučovaní. Od dnes  naši žiaci, najmä mechatronici, budú nadobúdať zručnosti v oblasti PLC aj na týchto výučbových zariadeniach.