Podpora od Nadácie Kia

Katarína Rudincová Novinky

 

Nadácia KIA každoročne podporuje odborné vzdelávanie študentov SOŠ strojníckej. Moderné výučbové zariadenia zabezpečia študentom atraktívnejšie prostredie a šírenie technického povedomia pre žiakov škôl základných.

                                                                                            Mgr. Zdenka Ballayová