Normalizovaná úprava písomností

Katarína Rudincová Novinky

 

Zvládnuť základy obchodnej korešpondencie a napísať úhľadný a bezchybný list so správnymi okrajmi je v dnešnej dobe polovica úspechu. Vedieť správne naformulovať myšlienky a dodať im správnu formu, totiž neukazuje iba našu profesionalitu, ale pre druhú stranu je znakom aj o našej serióznosti.

Kvalita a úroveň písomného styku formujú vonkajšiu mienku, čiže vytvorený imidž podniku. Aby sme úroveň administratívy mohli posudzovať podľa úpravy písomností je dôležité, aby boli vypracované na základe všeobecne uznávaných pravidiel.

Najdôležitejšou normou pri písomnom styku s firmami, v rámci firiem, so štátnou správou, s bankami i s úradmi je norma

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.

 

Účelom normy je zabezpečiť  ľahšiu a jednoznačnú čitateľnosť textu, umožniť jednoduchšie a prehľadnejšie spracovanie informácií podľa pravidiel uvedených v norme, pretože i bodka má v písomnostiach svoje miesto.

7 žiakov II. E triedy učebného odboru TAP sa zapojilo do súťaže s názvom – Úprava  písomností podľa normy STN 01 6910. Na dataprojektore mali premietnutú dispozíciu, na základe ktorej vypracovali podnikový list podľa danej normy.

Súťaž prebiehala dňa 07. 06. 2024 v odbornej učebni č. 228 za prítomnosti pani učiteľky Ing. Kataríny Rudincovej.

 

Žiaci to zvládli  výborne a tí najlepší boli ocenení vecnými cenami.

 Tamara Janúšková – 1. miesto

Barbora Ježová – 2. miesto

Simona Ozsvaldová – 3. miesto

Výhercom srdečne blahoželáme!!!