Medzinárodný deň školských knižníc

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 23. 10. 2023 si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi po celom svete každý štvrtý októbrový pondelok. 

Tento rok sme si ho pripomenuli hodinami tvorivého písania na tému:

V čom alebo čím som výnimočný?
Študenti sa zamysleli nad výnimočnými stránkami svojej osobnosti a napísali originálne úvahy na túto tému. Potom sme uskutočnili malý „výlet“ do historickej časti Kysuckého Nového Mesta, kde sme hľadali a obdivovali výnimočné prejavy z histórie, ktoré nestrácajú na svojej hodnote ani v súčasnosti.  Navštívili sme tiež vežu kostola sv. Jakuba, v ktorej sa nachádzajú 3 unikátne zvony, ktorých zvuk je naozaj výnimočný. Nakoniec sme obdivovali výnimočný prejav našich bývalých študentov odboru URSK – lavičku lásky.
Mgr. Viera Marčanová