Medziener. šachový turnaj v ŽA (1)

Katarína Rudincová