Medzigeneračný šachový turnaj

Katarína Rudincová Novinky

 

 Dňa 21. 11. 2023 sa naši žiaci Jakub Korenko z II.D a Bartolomej Mikula z II.D sa zúčastnili súťaže „Medzigeneračný šachový turnaj pre stredné školy a seniorov ŽSK“.

Turnaj bol určený pre žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a pre prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Cieľom súťaže bolo pripomenúť   dôležitosť zmysluplného trávenia času s ostatnými a tiež umožniť rozvoj medzigeneračného dialógu medzi dvomi rozdielnymi generáciami v priateľsky súťaživej atmosfére turnaja. 

Žiaci dostali možnosť stráviť príjemný čas v spoločnosti rovesníkov i seniorov so spoločným záujmom, nájsť si medzi nimi nových priateľov (či stretnúť starých známych) a tiež možnosť zmerať si sily s ostatnými šachistami.

Mgr. Marta Mušková