Martin Rázus

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 18. októbra 2023 sme si pripomenuli 135. výročie narodenia  slovenského básnika, prozaika, esejistu, dramatika, publicistu a politika Martina Rázusa.

Študenti si k tejto príležitosti pripravili krátky medailón o jeho živote a tvorbe, ktorý odprezentovali v školskom rozhlase.

 

Mgr. Viera Marčanová