Krajský enviro festival

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 13. júna 2024 sa 30 vybraných  žiakov z I., II. a III. ročníkov zúčastnili na

prvom krajskom festivale pre stredné školy o environmentálnych témach.

Festival ZA zelený Kraj organizoval Žilinský samosprávny kraj v areáli Budatínskeho parku v ŽILINE.

Festival otvorila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, potom sa žiakom prihovorila Marta Fandlová z Green Deal Slovensko, ambasádorka Európskeho klimatického paktu a ochrany klímy, po nej Veronika Basta z Ministerstva Životného prostredia SR, projektu Life IP Populaire – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Potom boli predstavené organizácie, ktoré robili pestré workshopy a aktivity v areáli parku – žiaci si mohli prejsť jednotlivé stánky, oboznámiť sa s prácou organizácií a pozrieť si zaujímavé ukážky, napríklad od SAŽP, CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, CHKO Strážovské vrchy, NP Malá Fatra, Kvapka Rajeckej doliny, UNIZA, Lesy SR, Ekocentrum Zázrivá, Živica, Populaire, Upracme Slovensko a veľa ďalších.

Podľa reakcií žiakov bola akcia veľmi zaujímavá a podnetná.

 

Ing. Alena Cinková

enviro koordinátorka školy