KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE SIP 2022

Marko Vojsovič Novinky

Dňa 16. 02. 2022 sa uskutočnil už 56. ročník krajského kola súťaže SIP 2022 (spracovanie informácií na počítači). Z dôvodu kovidovej situácie sa konalo dištančne.

Organizátorom krajského kola bola Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo.

20 študentov prevažne z obchodných akadémií celého Žilinského kraja súťažilo v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci učebného odboru TAP – Lenka Kolembusová a Simon Dubec pod vedením Ing. Kataríny Rudincovej v kategórii

„Písanie na počítači“.

 

Žiaci odpisovali 10-prstovou hmatovou metódou náročný text po dobu 10 minút v počítačovom programe ZAV. I keď nezískali postup do celoslovenského kola, ďakujeme im za účasť na súťaži a zodpovednú prípravu.