FETE DE LA FORGE – KOVÁČSKE STRETNUTIE

Katarína Rudincová Novinky

 

V dňoch od 28. mája do 4. júna 2024 sme sa v rámci prehĺbenia spolupráce kováčskych a strojárskych odborov s francúzskymi školami a propagácie školy zúčastnili na medzinárodnom stretnutí kováčov.

Na škole vo francúzskom Uzée nám bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie, za čo patrí veľká vďaka pani zástupkyni Rose Marie Quinn. Na spoločnej večeri sme sa mali možnosť stretnúť a porozprávať aj s pánom riaditeľom. Ten vyzdvihol prínos spolupráce našich škôl na skvalitnenie výučby a motiváciu francúzskych študentov. Vyjadril presvedčenie, že naša spolupráca bude pokračovať. Taktiež prisľúbil, že bude hľadať možnosti ako ju ešte prehĺbiť.

Opätovne sme dostali možnosť navštíviť aj druhú školu so zameraním na strojárstvo. Tu pán riaditeľ opäť prisľúbil svoju návštevu u nás a doladenie výmenných pobytov študentov.

V piatok sme sa presunuli na kováčske stretnutie do Saint Martin la Plaine. Tu sme počas víkendu mali možnosť pracovať na spoločnom diele a taktiež sa nám podarilo vytvoriť reliéf s motívom automobilu, ktorý bol tohtoročnou témou stretnutia. Samozrejme, navštívili sme aj miestne múzeum venované kováčstvu.

Zaujali sme svojou prácou ako aj výrobkami našich žiakov. Na konci stretnutia sme dostali pozvanie na budúcoročné stretnutie. Taktiež sme boli oslovení kováčmi z Bretónska, ktorí by nás tiež radi privítali na svojom festivale.

Podarilo sa nám navštíviť niekoľko pamiatok – Pont du Gard, pevnosť Aigues Mortes, mesto Orange (rímsky amfiteáter a víťazný oblúk), pevnosť Fortress Mornas, pevnosť Belfort a prírodnú rezerváciu Jura.

Naši žiaci pod vedením Mgr. Pavla Koptáka a Mgr. Jozefa Hodása  sa tešia na stretnutie o rok.

Bol to krásny výlet plný zážitkov a priateľstiev.

Mgr. Jozef Hodás

MOV