Exkurzia do Osvienčimu

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 15. 01. 2024 sa žiaci tried II. A, II. B, II. C, II. D a II. E, ktorí prejavili záujem, spoločne s vyučujúcimi Ing. Jozefínou Lahútovou, Mgr. Editou Kormanovou, Ing. Štefániou Plevkovou a Mgr. Karolom Kubicom zúčastnili na exkurzii v Osvienčime.

Veríme, že exkurzia splnila svoj účel, ktorým bola prevencia rasizmu a extrémizmu, historické poznanie a budovanie súcitu a zdravých medziľudských vzťahov, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť cestou násilia…

Zraz bol v skorých ranných hodinách (o 6.00 h) na parkovisku pri štadióne. Cestovali sme prerozdelení v dvoch autobusoch v príjemnej spoločnosti a poučných historických či zemepisných slov pani sprievodkyne.

Po príchode do cieľa sme sa v troch skupinách vydali po stopách smutnej minulosti Osvienčimu a neskôr, po krátkom presune autobusmi, aj do obce Brezinka (Birkenau). Výklad nám bol sprostredkovaný slovensky hovoriacimi sprievodkyňami.

Do tváre fúkal veľmi studený vietor, čo je to však v porovnaní s osudmi obetí tohto koncentračného tábor, o ktorých sme sa cestou táborom dozvedali…

Cestou domov sme sa ešte zastavili v Bielsko-Biala, kde mali žiaci 1,5 hodinový rozchod v nákupnom centre Galéria Sféra. Príchod domov bol v čase medzi 17.00 -18.00 hodinou, podľa miesta bydliska.

 

Mgr. Edita Kormanová