Európsky deň jazykov

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 26. 09. 2023 sa uskutočnili prezentácie našich študentov pri príležitosti

Európskeho a jazykov,

ktorý organizuje Európska rada v Bruseli.

 

Tento  deň  sa oslavuje každoročne zaujímavými aktivitami. Sú to rôzne zábavné kvízy, hry, virtuálne konferencie  a prezentácie. Naši žiaci prezentovali svojim spolužiakom  skúsenosti z EU Mobility a využili príležitosť podeliť sa so svojimi skúsenosťami so spolužiakmi, ktorí sa v budúcnosti zúčastnia programu Erasmus+.

Prezentácie prebiehali v anglickom ale aj slovenskom jazyku. Boli obohatené osobnými zážitkami našich študentov v krátkych videách, čo zaujalo ostatných. Prezentovali životný štýl a zvyklosti Švédov, ktoré zažívali počas pobytu. Veľmi zaujímavo  rozprávali aj o odbornej praxi v zamestnávateľských spoločnostiach, hlavne v Lodnej spoločnosti ICMS, ktorá sa zaoberá servisom lodí po celom svete. 

Táto udalosť nám priblížila Švédsko, krajinu veľkých možností, ktorá ponúkla našim študentom cez program Erasmus+ navštíviť a spoznať túto severskú krajinu.  

Mgr. Tatiana Buková