Enviro súťaž

Katarína Rudincová Novinky

 

Na záver školského roka, konkrétne dňa  24.06.2024,  sme pripravili pre našich žiakov akciu s názvom

ENVIRO SÚŤAŽ.

 Zástupcovia jednotlivých tried v počte 19 sa rozdelili do dvoch skupín a začali pracovať:

– v učebni č. 214 prebiehala biologická súťaž – poznávali flóru a faunu

– v učebni č. 213 zas žiaci skúmali akú uhlíkovú stopu zanecháva ich rovesníčka Júlia (podľa zadaného príkladu) pri rôznych činnostiach – aký dopravný prostriedok si zvolí na cestu do školy, za kultúrou, na dovolenku a pod.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

1. miesto Patrik Letko – III.D

2. miesto Timotej Benjamín Kucák – III.C

3. miesto Nikolas Škorík – I.E

 

Autori súťaží: Mgr. Katarína Solomonová a MOV Jaroslav Masnica, pod manažovaním Ing. Aleny Cinkovej.

– počítanie uhlíkovej stopy

 

– riešenie tajničiek, doplňovačiek, testových otázok, spoznávanie rastlín, rozpoznávanie hlasov vtákov….

Ing. Alena Cinková