Dni plné zážitkov

Katarína Rudincová Novinky

 

Kým naši štvrtáci vykonávali praktické maturitné skúšky (15. 05. – 22. 05. 2024), ich mladší spolužiaci mali zabezpečené zážitkové vyučovanie prostredníctvom workshopov na Katedre energetickej techniky – Žilinská univerzita a Siemens mobility, exkurzie v našej partnerskej zamestnávateľskej spoločnosti Kinex Bearings a v rámci environmentálnej vychádzky zažili relaxačné dopoludnie. Toto všetko mali na starosti Daniel Pieron, Katarína Lisková, Peter Franek.

Ďalej sa uskutočnila Zdravotná prechádzka – trasa Náučný chodník, pod vedením Jaroslava Masnicu, Milana Sekeráka a Kataríny Rudincovej. Jarko Masnica nám pri každom zastavení porozprával o histórii jednotlivých pamiatok, za čo mu pekne ďakujeme.  Začali sme Pri Lídli – Most nádeje, ktorého maketu vyrobili naši žiaci. Ďalšie zastavenie bolo pri Dolnom kostole – Pamätník padlých hrdinov, pri Kamencoch – Panenka Mária, pri Hornom kostole – Lavička lásky, ktorú tiež vyrobili naši žiaci. Tiež nám vysvetlil, ako si vyhľadať jednotlivé pamiatky a mapy Kysuckého Nového Mesto na digitálnom paneli, ktorý sa nachádza na námestí. Aby sme nezabudli, žiaci tiež poupratovali okolie školy.

 

 

 

 

Počas ústnych maturitných skúšok (03. – 05. 06. 2024) mali žiaci zabezpečené účelové cvičenie a zdravotnú vychádzku po okolí Kysuckého Nového Mesta. Taktiež v týchto dňoch sa pod vedením Mgr. B. Podoláka konal KOŽAZ – kurz ochrany života a zdravia, ktorý bol povinný pre žiakov III. E triedy a II. E – PV. Prvý deň KOŽAZU boli žiaci na turistike a ďalšie dva dni boli pre žiakov veľmi zaujímavé, nakoľko ich prežili v prítomnosti vojenskej armády Slovenskej republiky, kde získali veľa informácií o ich užitočnej práci.

Žiaci mali množstvo akcií, ktoré sa im veľmi páčili. Počasie im prialo, úlohy splnili, triedne kolektívy sa stmelili, čo viac dodať….