Deň najlepších priateľov

Katarína Rudincová Novinky

 

„Priateľ je ten, kto nesúdi, ale prijíma.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry)

Aký by to bol život bez najlepších priateľov. Sú nám niekedy viac ako rodina, poznajú naše najtajnejšie tajomstvá a občas musia prežiť s nami aj najväčšie sklamania. Vždy stoja pri nás, vedia poradiť, potešiť alebo aj len objať, keď sú slová zbytočné. Aj tak vždy vedia, čo si práve myslíme a chceme povedať.

Deň najlepších priateľov 8. júna je dňom oslavy pravého priateľstva.

 

Počiatkom bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde, v americkom štáte Virgínia v roku 2001, ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili spolu spoločné chvíle a oslávili svoje priateľstvo.

Kde inde ak nie v škole, si  mnohí nájdu priateľstvá, ktoré sú na celý život. Tie naozajstné priateľstvá nerozdelí ani diaľka ani čas.

Priateľ.  Jednoduché slovo, ale s obrovským významom. 

Nezabudnite im dnes povedať, akí sú vo vašom živote vzácni a nenahraditeľní.