Cena aktívneho občianstva a ľudskosti

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

 

Rada mládeže Žilinského kraja  udeľovala dňa 07. 12. 2023

Cenu aktívneho občianstva a ľudskosti za rok 2023. 

V kategórii Top mládežník

získal ocenenie náš študent IV. B triedy

Michal Jasenovec,

za angažovanosť vo viacerých oblastiach, za dobrovoľnícku službu v eRku deťom, mladým a animátorom.

Gratulujeme a tlieskame…

Ing. Alena Kučeríková