Celoštátna súťaž ZENIT 2022

Marko Vojsovič Novinky, Úspechy žiakov

22. ročník súťaže v strojárstve – 29. – 31. 03. 2022

Zenit je súťaž o zručnosti, eláne, nápaditosti, invencii a tvorivosti, zameraná na programovanie,  elektroniku a strojárstvo. Je určená žiakom stredných škôl.

Súťaž Zenit vznikla pred 33 rokmi v Piešťanoch. Jej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti v daných odboroch.

Súťaž sa konala v Brezne a našu školu v kategórii C  Programovanie CNC strojov reprezentoval žiak IV. D triedy Michal Paľuch.

 Obsah súťaže bol vytvorený z teoretickej časti testu, kde Michal získal plný počet bodov. Potom nasledovali praktické ukážky, ktoré boli hodnotené odbornou komisiou.

Náš žiak bol úspešný a získal 3. miesto.

Vďaka patrí aj učiteľovi odborných predmetov Ing. Milanovi Milučkému, majstrovi odborného výcviku Bc. Richardovi Behúňovi, ktorí žiaka pripravovali na súťaž po odbornej stránke. Michal sa pripravuje v SDV pre spoločnosť Schaeffler Slovensko s. r. o., aj im patrí veľká vďaka.

 Blahoželáme k úspechu  a prikladáme odkaz od Michala:

Odchádzal som zo súťaže s dobrým pocitom, že som úspešne reprezentoval školu a svoje skúsenosti  môžem uplatniť v ďalšom odbornom vzdelávaní