Celoštátna prehliadka SOČ

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

V dňoch 27. a 28. apríla 2022 sa Patrik Jakubík a Samuel Kormanec spolu s majstrom odbornej výchovy Bc. Bohumilom Belákom zúčastnili „44. ročníka celoštátnej prehliadky SOČ“ v Bardejove, v  priestoroch SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka. Stretlo sa tu vyše 270 súťažiacich zo slovenských štátnych, cirkevných aj súkromných stredných škôl, ktorí súťažili v sedemnástich vyhlásených odboroch. Naši študenti do finále postúpili z krajského kola SOČ, kde sa umiestnili na krásnom druhom mieste. V Bardejove obhajovali svoju prácu pred komisiou č. 9 – strojárstvo, hutníctvo a doprava ako prví. Pri svojej prezentácii používali video a názorné ukážky. Konkurencia bola veľmi veľká a tak projekt Úprava vodíkového generátora pre preteky Horizon Hydrogen Grand Prix ostal bez umiestnenia.

Ďakujeme chlapcom za vzornú reprezentáciu našej školy a samozrejme aj pánovi majstrovi odbornej výchovy.