Biblická olympiáda

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

 

V piatok 22. 03. 2024 sa v priestoroch cirkevného CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste konal 22. ročník Biblickej olympiády, ktorej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Predmetom súťaže boli nasledovné knihy Svätého písma: Genezis, Daniel, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma vybraných kníh bola

 

„Vytrvať vo viere“. 

 

Našu školu reprezentovalo žiaľ len dvojčlenné družstvo z II. D triedy v zložení

Sebastián Sagan a Daniel Vysoký,

nakoľko Bartolomej Mikula krátko pred súťažou ochorel.

 

Napriek tomuto veľkému oslabeniu chlapci v dekanátnom kole zabojovali a skončili na 2. mieste.

Ďakujem za reprezentáciu školy a v neposlednom rade za čas strávený pri čítaní Svätého písma.

Mgr. Marta Mušková