Adaptačný kurz 2022/2023

Pavol Pavlus Novinky

V dňoch od 6. 9. 2022 do 8. 9. 2022 sme za zúčastnili na Adaptačnom zoznamovacom kurze prváčikov, ktorých sme Pasovali do cechu  a privítali ich v našej školskej rodine v Oravskej Polhore- Slaná Voda.

Boli sme rozdelení na dva turnusy. Prvý od 6. 9. 2022 do 7. 9. 2022 za účasti žiakov tried I.A, I.C a I.E po vedením pedagógov –  Zdenka Ballayová Dagmar Kurucárová , Jozefína Lahutová ,Anton Vlček, Daniel Pieron  , Jozef Brisuda a Karol Kubica.

Druhý turnus sa uskutočnil v termíne od 7. 9. 2022 do 8 .9. 2022 za účasti  žiakov tried I.B a I.D po vedením peadagógov –  Marko Vojsovič, Pavol Kopták , Štefánia Plevková, Adriana Nováková , Milan Sekerák , Milan Šustek a Miroslav Hromada.

Absolvovali sme túru pod Babiu horou spojenou s návštevou Hájnikovej horárne, súťažili sme v športových disciplínach , zahrali sme si  spoločenské hry , pochutnali sme si na dobrotách večernej  opekačky a dokonca sme si  užili aj  rannú rozcvičku. Cestou spať sme sa zastavili v RIO de Klin. Bol to príjemný  zážitok spoznať a tráviť čas s novými žiakmi aj mimo priestorov školy.