Maturity › Rozpis triedy: II.J

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Gabriela Berešíková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 09:20 09:50 10:20 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 08:10 08:30 08:50 č. 317
anglický jazyk B1 23.5.2019 10:30 10:50 11:10 č. 222
Samuel Brisuda
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 10:50 11:20 11:50 č. 228
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 09:50 10:10 10:30 č. 317
anglický jazyk B1 23.5.2019 12:40 13:00 13:20 č. 222
Peter Florek
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 07:50 08:20 08:50 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 10:30 10:50 11:10 č. 317
anglický jazyk B1 22.5.2019 13:20 13:40 14:00 č. 222
Anna Floreková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 08:20 08:50 09:20 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 07:50 08:10 08:30 č. 317
anglický jazyk B1 22.5.2019 11:10 11:30 11:50 č. 222
Klaudia Hirnerová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 12:50 13:20 13:50 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 10:50 11:10 11:30 č. 317
anglický jazyk B1 22.5.2019 12:40 13:00 13:20 č. 222
František Holienčin
praktická časť odbornej zložky 
nemecký jazyk B1 20.5.2019 08:50 09:10 09:30 č. 218
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 12:50 13:20 13:50 č. 228
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 08:30 08:50 09:10 č. 317
Jaroslava Hutyrová
nemecký jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  
teoretická časť odbornej zložky 
Jakub Kopták
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  
teoretická časť odbornej zložky 
Roman Lašek
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 13:50 14:20 14:50 č. 228
slovenský jazyk a literatúra   20.5.2019 15:15 15:35 15:55 č. 317
anglický jazyk B1 20.5.2019 16:15 16:35 16:55 č. 222
Jaroslav Mikát
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 13:20 13:50 14:20 č. 228
slovenský jazyk a literatúra   20.5.2019 14:55 15:15 15:35 č. 317
anglický jazyk B1 20.5.2019 15:55 16:15 16:35 č. 222
Gabriela Mordáčiková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 12:20 12:50 13:20 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 10:10 10:30 10:50 č. 317
anglický jazyk B1 22.5.2019 15:20 15:40 16:00 č. 222
Romana Ozaniaková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 10:20 10:50 11:20 č. 213
nemecký jazyk B1 21.5.2019 08:50 09:10 09:30 č. 218
slovenský jazyk a literatúra   21.5.2019 15:00 15:20 15:40 č. 317
Denis Rakovan
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 12:20 12:50 13:20 č. 228
nemecký jazyk B1 21.5.2019 07:50 08:10 08:30 č. 218
slovenský jazyk a literatúra   21.5.2019 15:20 15:40 16:00 č. 317
Marika Sidorová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 10:50 11:20 11:50 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 07:30 07:50 08:10 č. 317
anglický jazyk B1 23.5.2019 09:50 10:10 10:30 č. 222
Martin Špilák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  
teoretická časť odbornej zložky 
Eva Šutáková
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 09:50 10:20 10:50 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 08:50 09:10 09:30 č. 317
anglický jazyk B1 23.5.2019 12:20 12:40 13:00 č. 222
Eva Tinesová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra  
teoretická časť odbornej zložky 
Michaela Toporová
praktická časť odbornej zložky 
teoretická časť odbornej zložky  20.5.2019 08:50 09:20 09:50 č. 213
slovenský jazyk a literatúra   22.5.2019 11:10 11:30 11:50 č. 317
anglický jazyk B1 22.5.2019 15:00 15:20 15:40 č. 222

© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.08.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Žilinský samosprávny kraj ocenil najlepších študentov
  • Horizon Grand PRIX World Final 2019
  • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov maturitných tried
  • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
  • Branný súboj študentov
  • 14.5.2019 Deň mlieka
  • Maturanti
  • Maturita 2019 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)
  • Výstava prác našich pedagógov a žiakov na hrade Strečno
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 12118569