Maturity › Maturitná komisia

Komisia: ANJ anglický jazyk

Predseda: Mgr. Monika Cvachová
Skúšajúci: Mgr. Ingrid Backová, Ing. Milan Rezetka

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Jakub Kopták B1 II.J
Lukáš Kubala B1 IV.A
Martin Špilák B1 II.J
Eva Tinesová B1 II.J
20.5.2019 Jakub Urban B1 IV.A 07:50 08:10 08:30 č. 222
Jakub Stanček B1 IV.A 08:10 08:30 08:50 č. 222
Tomáš Miloň B1 IV.A 08:30 08:50 09:10 č. 222
Kristián Varga B1 IV.B 08:50 09:10 09:30 č. 222
Nicolas Vlček B1 IV.D 09:45 10:05 10:25 č. 222
Matej Beleš B1 IV.D 10:05 10:25 10:45 č. 222
Lukáš Bušík B1 IV.D 10:25 10:45 11:05 č. 222
Branislav Čupa B1 IV.D 10:45 11:05 11:25 č. 222
Ivan Kirn B1 IV.D 11:05 11:25 11:45 č. 222
Jakub Janíček B1 IV.D 12:15 12:35 12:55 č. 222
Tomáš Najdek B1 IV.A 12:35 12:55 13:15 č. 222
Dominik Ploštica B1 IV.D 12:55 13:15 13:35 č. 222
Ján Staník B1 IV.A 13:15 13:35 13:55 č. 222
Martin Slota B1 IV.D 13:35 13:55 14:15 č. 222
Martin Ježo B1 IV.D 13:55 14:15 14:35 č. 222
Patrik Kačeriak B1 IV.D 14:15 14:35 14:55 č. 222
Milan Pečala B1 IV.D 14:35 14:55 15:15 č. 222
Žaneta Koňušíková B1 IV.D 14:55 15:15 15:35 č. 222
Rastislav Trnka B1 IV.A 15:15 15:35 15:55 č. 222
Patrik Kašaj B1 IV.B 15:35 15:55 16:15 č. 222
Jaroslav Mikát B1 II.J 15:55 16:15 16:35 č. 222
Roman Lašek B1 II.J 16:15 16:35 16:55 č. 222
21.5.2019 Samuel Vlček B1 IV.B 07:30 07:50 08:10 č. 222
Alžbeta Zacková B1 IV.A 07:50 08:10 08:30 č. 222
Matej Hranec B1 IV.B 08:10 08:30 08:50 č. 222
Patrik Hetflajš B1 IV.B 08:30 08:50 09:10 č. 222
Roman Šimek B1 IV.B 08:50 09:10 09:30 č. 222
Vladislav Čanecký B1 IV.B 09:50 10:10 10:30 č. 222
Adam Kuric B1 IV.B 10:10 10:30 10:50 č. 222
Lukáš Cvacho B1 IV.A 10:30 10:50 11:10 č. 222
Erik Pažický B1 IV.A 10:50 11:10 11:30 č. 222
Dominik Kulla B1 IV.A 11:10 11:30 11:50 č. 222
Filip Janík B1 IV.A 12:20 12:40 13:00 č. 222
Martin Bízik B1 IV.B 12:40 13:00 13:20 č. 222
Peter Zemko B1 IV.A 13:00 13:20 13:40 č. 222
Dávid Gavlas B1 IV.B 13:20 13:40 14:00 č. 222
Kristián Bohdan B1 IV.B 13:40 14:00 14:20 č. 222
Richard Majtán B1 IV.A 14:00 14:20 14:40 č. 222
Martin Gavlák B1 IV.A 14:20 14:40 15:00 č. 222
Patrik Kubalík B1 IV.D 14:40 15:00 15:20 č. 222
Emanuel Minárik B1 IV.B 15:00 15:20 15:40 č. 222
Tomáš Zvarík B1 IV.C 15:20 15:40 16:00 č. 222
22.5.2019 Roman Pakoš B1 IV.C 07:30 07:50 08:10 č. 222
Šimon Kučera B1 IV.B 07:50 08:10 08:30 č. 222
Dávid Pavlina B1 IV.C 08:10 08:30 08:50 č. 222
Branislav Fujak B1 IV.A 08:30 08:50 09:10 č. 222
Lukáš Šaran B1 IV.C 08:50 09:10 09:30 č. 222
Daniel Kozárik B1 IV.C 09:50 10:10 10:30 č. 222
Michal Maslík B1 IV.A 10:10 10:30 10:50 č. 222
Lukáš Šefár B1 IV.C 10:30 10:50 11:10 č. 222
Tomáš Bajánek B1 IV.C 10:50 11:10 11:30 č. 222
Anna Floreková B1 II.J 11:10 11:30 11:50 č. 222
Kristián Švík B1 IV.C 12:20 12:40 13:00 č. 222
Klaudia Hirnerová B1 II.J 12:40 13:00 13:20 č. 222
Marián Kubica B1 IV.B 13:00 13:20 13:40 č. 222
Peter Florek B1 II.J 13:20 13:40 14:00 č. 222
Martin Haluška B1 IV.C 13:40 14:00 14:20 č. 222
Matej Helt B1 IV.C 14:00 14:20 14:40 č. 222
Milan Raček B1 IV.C 14:20 14:40 15:00 č. 222
Štefan Vallo B1 IV.A 14:40 15:00 15:20 č. 222
Michaela Toporová B1 II.J 15:00 15:20 15:40 č. 222
Gabriela Mordáčiková B1 II.J 15:20 15:40 16:00 č. 222
23.5.2019 Adrián Vakula B1 IV.A 07:30 07:50 08:10 č. 222
Matúš Czán B1 IV.C 07:50 08:10 08:30 č. 222
František Zubričan B1 IV.A 08:10 08:30 08:50 č. 222
Juraj Křenek B1 IV.C 08:30 08:50 09:10 č. 222
Marek Bazger B1 IV.C 08:50 09:10 09:30 č. 222
Marika Sidorová B1 II.J 09:50 10:10 10:30 č. 222
Dominik Krcho B1 IV.B 10:10 10:30 10:50 č. 222
Gabriela Berešíková B1 II.J 10:30 10:50 11:10 č. 222
Michal Dadaj B1 IV.C 10:50 11:10 11:30 č. 222
Šimon Špalek B1 IV.A 11:10 11:30 11:50 č. 222
Eva Šutáková B1 II.J 12:20 12:40 13:00 č. 222
Samuel Brisuda B1 II.J 12:40 13:00 13:20 č. 222
Patrik Soviar B1 IV.A 13:00 13:20 13:40 č. 222
Patrik Romaník B1 IV.A 13:20 13:40 14:00 č. 222
Matej Tichý B1 IV.B 13:40 14:00 14:20 č. 222
Jaroslav Rakovan B1 IV.B 14:00 14:20 14:40 č. 222

© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.08.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Žilinský samosprávny kraj ocenil najlepších študentov
  • Horizon Grand PRIX World Final 2019
  • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov maturitných tried
  • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
  • Branný súboj študentov
  • 14.5.2019 Deň mlieka
  • Maturanti
  • Maturita 2019 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)
  • Výstava prác našich pedagógov a žiakov na hrade Strečno
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 12118517