Maturity › Maturitná komisia

Komisia: SJL 1 slovenský jazyk a literatúra

Predseda: Mgr. Zuzana Palková
Skúšajúci: Mgr. Dagmar Kurucárová, Mgr. Mária Duhovanová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Peter Beca IV.C
Patrik Gajdoš IV.C
Jaroslava Hutyrová II.J
Jakub Kopták II.J
Martin Špilák II.J
Eva Tinesová II.J
20.5.2019 Dominik Krcho IV.B 07:50 08:10 08:30 č. 317
Šimon Kučera IV.B 08:10 08:30 08:50 č. 317
Roman Šimek IV.B 08:30 08:50 09:10 č. 317
Ľubomír Kavčák IV.C 08:50 09:10 09:30 č. 317
Marián Kubica IV.B 09:45 10:05 10:25 č. 317
Dávid Babulják IV.B 10:05 10:25 10:45 č. 317
Patrik Hetflajš IV.B 10:25 10:45 11:05 č. 317
Matúš Czán IV.C 10:45 11:05 11:25 č. 317
Martin Bízik IV.B 11:05 11:25 11:45 č. 317
Matej Hranec IV.B 12:15 12:35 12:55 č. 317
Vladislav Čanecký IV.B 12:35 12:55 13:15 č. 317
Emanuel Minárik IV.B 12:55 13:15 13:35 č. 317
Kristián Varga IV.B 13:15 13:35 13:55 č. 317
Patrik Kašaj IV.B 13:35 13:55 14:15 č. 317
Dominik Poláček IV.B 13:55 14:15 14:35 č. 317
Jaroslav Rakovan IV.B 14:15 14:35 14:55 č. 317
Matej Tichý IV.B 14:35 14:55 15:15 č. 317
Jaroslav Mikát II.J 14:55 15:15 15:35 č. 317
Roman Lašek II.J 15:15 15:35 15:55 č. 317
21.5.2019 Adam Kuric IV.B 07:30 07:50 08:10 č. 317
Dávid Gavlas IV.B 07:50 08:10 08:30 č. 317
Matej Helt IV.C 08:10 08:30 08:50 č. 317
Marek Bazger IV.C 08:30 08:50 09:10 č. 317
Kristián Bohdan IV.B 08:50 09:10 09:30 č. 317
Martin Haluška IV.C 09:50 10:10 10:30 č. 317
Tomáš Zvarík IV.C 10:10 10:30 10:50 č. 317
Kristián Švík IV.C 10:30 10:50 11:10 č. 317
Daniel Kozárik IV.C 10:50 11:10 11:30 č. 317
Samuel Vlček IV.B 11:10 11:30 11:50 č. 317
Tomáš Bajánek IV.C 12:20 12:40 13:00 č. 317
Michal Dadaj IV.C 12:40 13:00 13:20 č. 317
Lukáš Šefár IV.C 13:00 13:20 13:40 č. 317
Roman Pakoš IV.C 13:20 13:40 14:00 č. 317
Dávid Pavlina IV.C 13:40 14:00 14:20 č. 317
Lukáš Šaran IV.C 14:00 14:20 14:40 č. 317
Juraj Křenek IV.C 14:20 14:40 15:00 č. 317
Milan Raček IV.C 14:40 15:00 15:20 č. 317
Romana Ozaniaková II.J 15:00 15:20 15:40 č. 317
Denis Rakovan II.J 15:20 15:40 16:00 č. 317
22.5.2019 Marika Sidorová II.J 07:30 07:50 08:10 č. 317
Anna Floreková II.J 07:50 08:10 08:30 č. 317
Gabriela Berešíková II.J 08:10 08:30 08:50 č. 317
František Holienčin II.J 08:30 08:50 09:10 č. 317
Eva Šutáková II.J 08:50 09:10 09:30 č. 317
Samuel Brisuda II.J 09:50 10:10 10:30 č. 317
Gabriela Mordáčiková II.J 10:10 10:30 10:50 č. 317
Peter Florek II.J 10:30 10:50 11:10 č. 317
Klaudia Hirnerová II.J 10:50 11:10 11:30 č. 317
Michaela Toporová II.J 11:10 11:30 11:50 č. 317

© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.08.2019
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Žilinský samosprávny kraj ocenil najlepších študentov
  • Horizon Grand PRIX World Final 2019
  • Slávnostné ukončenie štúdia žiakov maturitných tried
  • KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
  • Branný súboj študentov
  • 14.5.2019 Deň mlieka
  • Maturanti
  • Maturita 2019 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS)
  • Výstava prác našich pedagógov a žiakov na hrade Strečno
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 12118543