Využitie obnoviteľných zdrojov a tvorba vízie v automobilovom priemysle

Pavol Pavlus FOTO