Programovanie CNC strojov – prepojenie teórie s praxou

Pavol Pavlus FOTO