Finančná gramotnosť-príprava na život

Pavol Pavlus FOTO