Študijná cesta Schaeffler Tour

Katarína Rudincová Novinky

V máji 2023 sme sa zúčastnili študijnej cesty  Schaeffler Tour spoločne so žiakmi našej školy – Jakub Boháčik, Tomáš Jargaš, Peter Laš, Matej Mrmus, Jakub Slučiak, Miroslav Šutý.   Naša cesta začínala 8. mája 2023 do …

2. termín EÚ Mobility, Erasmus+

Katarína Rudincová Novinky

Švédsko 11.04. – 30.04. 2023 Na základe výberového konania, ktoré sa konalo dňa 07.02. 2023 realizovala naša škola ďalší turnus do Švédska v rámci projektu Erasmus+. „Výpravu“ podniklo 12 žiakov z odborov autotronik, mechanik nastavovač …

Syga 2023

Pavol Pavlus Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Úspechy žiakov

Spoločnosť Siemens sa prostredníctvom Siemens modulov snaží podporovať študentov, aby uplatnili svoje teoretické vedomosti v praxi a využívali reálnu techniku nasadzovanú v praxi.  Súťaž organizuje divízia Digital industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami. V  ročníku 2023 sa do súťaže prihlásilo …

Biblická olympiáda

Pavol Pavlus Novinky

V stredu 29.3. 2023 sa v priestoroch cirkevného CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste konal 21. ročník Biblickej olympiády, ktorej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a …

Prednášky na tému: Ľudské práva a extrémizmus

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 23.03. 2023 sa konali preventívne prednášky s besedou pod názvom Ľudské práva a extrémizmus, ktorú viedli lektori zo Slovenského národného strediska ľudských práv Bratislava, Mgr. Tomáš Foldes a Mgr. Michal Horváth. Na prednáške sa …

AMPER 2023

Pavol Pavlus Novinky

23.3.2023 sme sa zúčastnili 29. medzinárodného veľtrhu elektroniky, energetiky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia Žiaci z tried: I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.D, III.B, III.C sa dňa 23.3.2023 zúčastnili veľtrhu v Brne.  Ako sa robil …

Vzácna návšteva z Nemecka zo Schaeffleru

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 15. marca 2023 našu školu navštívil globálny manažér spoločnosti Schaeffler Klaus Studler spolu s vedúcou vzdelávania pre Schaeffler Slovensko Andreou Tuchyňovou a Monikou Židekovou, vedúcou školiaceho strediska Schaeffler Kysuce. Návštevu sme privítali v zasadačke …

Prednášky na tému: Trestno-právna zodpovednosť

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 13.03. 2023 sa konala preventívna prednáška Trestno-právna zodpovednosť pod vedením pani mjr. Mgr. Janky Zlochovej z Okresného riaditeľstva policajného zboru Čadca. Prednášky sa zatiaľ zúčastnili triedy I.A, I.C a I.E, dňa 03.04. 2023 sa …