ENVIROPROJEKT 2021 – Včelársky kútik

Pavol Pavlus Projekty

Cieľom výzvy: je podporiť realizáciu rozvojového projektu zameraného na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania na našej Strednej odbornej škole strojníckej. Prioritnú tému rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021 sme si zvolili tému 3: Zdravé životné prostredie v …

Zvýšenie atraktivity a kvality SOŠ Kysucké Nové Mesto

Pavol Pavlus Projekty

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity a kvality SOŠ Kysucké Nové Mesto Name of the project: Increase of attractivity and quality of VET school in Kysucké Nové Mesto   Úspešní absolventi – Video Success story Propagačné videá Galéria

ĎAKUJEME ZA PODPORU

Pavol Pavlus Novinky

Tohtoročné Vianoce boli mimoriadne štedré vďaka podpore priateľov, partnerov, známych i neznámych, ktorí podporili našu nemocnicu. Jedným z výnimočných darcov bol aj riaditeľ Mgr. Ing. Ondrej Holienčík a jeho kolegovia zo Strednej odbornej školy strojníckej …

Spolu úspešnejší (2021)

Pavol Pavlus Projekty

Cieľ: zabezpečiť vedomosti,zručnosti a kompetencie cez dostupné doučovanie  popoludní a zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov   Realizácia: október-december 2021   Obsah a štruktúra: Doučovanie sa realizuje  žiakov s nedostatočným prístupom k dištančnému vzdelávaniu počas obdobia pandémie, u tých …

POZOR predĺženie termínu !!!

Pavol Pavlus Novinky

Schaeffler Kysuce duálne vzdelávanie – Prihlášky je potrebné doručiť na adresu firmy do 18.03.2021 .  Ďalšie benefity a dôležité informácie pre uchádzačov sú zverejnené na stránke www.dualkysuce.sk KIA Motors SLOVAKIA duálne vzdelávanie – Prihlášky je potrebné doručiť na adresu firmy do 25.03.2021 . Ďalšie benefity a …