Syga 2023

Pavol Pavlus Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Úspechy žiakov

Spoločnosť Siemens sa prostredníctvom Siemens modulov snaží podporovať študentov, aby uplatnili svoje teoretické vedomosti v praxi a využívali reálnu techniku nasadzovanú v praxi.  Súťaž organizuje divízia Digital industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami. V  ročníku 2023 sa do súťaže prihlásilo …

Biblická olympiáda

Pavol Pavlus Novinky

V stredu 29.3. 2023 sa v priestoroch cirkevného CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste konal 21. ročník Biblickej olympiády, ktorej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a …

Biblická olympiáda

Pavol Pavlus Úspechy žiakov

V stredu, 29.3. 2023, sa v priestoroch cirkevného CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste konal 21. ročník Biblickej olympiády, ktorej cieľom je  výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže …

Prednášky na tému: Ľudské práva a extrémizmus

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 23.03. 2023 sa konali preventívne prednášky s besedou pod názvom Ľudské práva a extrémizmus, ktorú viedli lektori zo Slovenského národného strediska ľudských práv Bratislava, Mgr. Tomáš Foldes a Mgr. Michal Horváth. Na prednáške sa …