Staré známe – „UČENIE HROU“

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

  Spoločnosť KIA SLOVAKIA, s. r. o. pripravila pre svojich študentov zábavný deň formou zaujímavých aktivít. Jednalo sa o „rozvojový program“ pre študentov odboru autotronik a mechanik špecialista automobilovej výroby. Autotronici z 3.C triedy sa …

Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Katarína Rudincová Novinky

  V rámci jedného z aktuálnych projektov bežiacich na škole s názvom ,,Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách“ sprostredkovala koordinátorka projektu Mgr. Edita Kormanová pre našich žiakov zatiaľ prednášky zo Slovenského národného strediska pre ľudské …

„OTVORENÁ MIESTNOSŤ“

Katarína Rudincová Novinky

  Aktuálne „beží“ na našej škole schválený projekt výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách“. Projekt prebieha v dvoch úrovniach – jednou z nich je sprostredkovanie eticky zameraných …

Technická olympiáda

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

  Dňa 23. 11. 2023 sa na našej škole uskutočnil ďalší ročník okresného kola súťaže Technická olympiáda žiakov základných škôl z okresu Kysucké Nové Mesto. Osemnásť žiakov predviedlo technické vedomosti aj manuálnu zručnosť. Svojimi výkonmi …

Medzigeneračný šachový turnaj

Katarína Rudincová Novinky

   Dňa 21. 11. 2023 sa naši žiaci Jakub Korenko z II.D a Bartolomej Mikula z II.D sa zúčastnili súťaže „Medzigeneračný šachový turnaj pre stredné školy a seniorov ŽSK“. Turnaj bol určený pre žiakov stredných škôl …