Poďakovanie

Adriana Nováková Novinky

Veľké poďakovanie patrí Nadacii KIA SLovakia, ktorá podporila grantom vybavenie učebne mechatroniky na praktickom vyučovaní. Od dnes  naši žiaci, najmä mechatronici, budú nadobúdať zručnosti v oblasti PLC aj na týchto výučbových zariadeniach.

Otvárame školu

Adriana Nováková Novinky

Od 22.2.2021 bude prebiehať prezenčné a súčasne i dištančné vzdelávanie žiakov. Prezenčé vzdelávanie sa bude realizovať u končiacich ročníkov (III. E, III. F, IV. A, IV. B, IV. D, IV. E a II. J, II. E – …

Potvrdenia o návšteve školy – elektronické potvrdenie

Adriana Nováková Novinky

Od 8.2.2021 naša škola vydáva aj elektronické potvrdenia o návšteve školy. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí. Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si …